Výskum a inovácie s. r. o.

Sociálny podnik výroba a predaj stavebných materiálov zatepľovacie malty

Kontakt

Topoľčianska 237/48
95804 Partizánske - Malé Bielice

Tel.:
+421908767460 
E-mail:
[email protected] 
Web:
https://www.zateplovaciemalty.sk/

Charakteristika organizácie

Spoločnosť Výskum a inovácie s. r. o. vyrába jedinečné stavebné materiály - tepelnoizolačné malty Huraj-Izol. Tieto malty sú zmesou polystyrénu a ďalších originálnych prísad, ktoré im dodávajú stálosť, pevnosť a priedušnosť.
Okrem výroby a predaja týchto stavebných materiálov ponúkame aj realizáciu rôznych zatepľovacích a izolačných stavebných prác.
Od mája 2021 sme registrovaným sociálnym podnikom ako integračný podnik podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, pričom zamestnávame prevažne zdravotne znevýhodnené osoby.

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.