Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia pre rok 2021

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% občanov so zdravotným postihnutím.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZP.

Povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím si firma nemôže uplatniť v prípade občana s preukazom ZŤP, ktorý nemá uznanú invaliditu.

Vedeli ste, že náhradné plnenie je v roku 2021 o 148 eur výhodnejšie za každého jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím vyžadovaného zo zákona, než platiť štátu penále?!

Viac informácií je k dispozícii tu.