Info pre firmy

Výrobky alebo služby od chránených dielní či sociálnych podnikov sú pre firmy jednou z možností, ako si splniť zákonnú povinnosť zamestnávať aj občanov so zdravotným postihnutím podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Na Slovensku žije približne 153 000 ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí by mohli potenciálne pracovať na otvorenom trhu práce. V Profesii sme vytvorili program Výpomoc so srdcom a pomáhame firmám pri zamestnávaní ľudí so špecifickými potrebami.

Veríme, že osobná skúsenosť ľudí vo firmách je mostom k odstraňovaniu predsudkov a bariéra dlhodobo môže viesť k pracovným príležitostiam na otvorenom trhu práce aj pre túto skupinu uchádzačov. Viac informácií nájdete na www.sosrdcom.sk

Ako to funguje si môžete pozrieť na príklade spoločnosti CURADEN Slovakia, ktorá sa do programu Výpomoc so srdcom zapojila minulý rok.