Chránené dielne a sociálne podniky

Vyberte si organizáciu na náhradné plnenie zákonnej povinnosti podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Aktuálne je zaregistrovaných 366 organizácií.