"Ľudia a perspektíva" OZ, r.s.p.

Sociálny podnik Montáž sociálna práca

Kontakt

Družstevná č.4
053 42 Krompachy

Tel.:
0905856503 
E-mail:
[email protected] 

Charakteristika organizácie

1. Lesné práce: výrub lesného porastu pod vedením VN, čistenie lesných porastov, 2. Úprava pozemkov pred výkonom stavebných prác, jednoduché stavebné práce
3. Montážne práce v prac. dielňach, pri výrobe Domácich inštalačných zariadení /DIM/.
4. Ďalšie, menej náročné pracovné činnosti v teréne, podľa požiadaviek objednávateľov
5. Sociálna práca v teréne a v Komunitnom centre

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.