BATES s.r.o.

Chránená dielňa BOZP ochrana pred požiarmi požiarna ochrana pracovná zdravotná služba prevádzkový poriadok

Kontakt

Masarykova 22
08001 Prešov

Tel.:
0915491562 
E-mail:
[email protected] 
Web:
https://www.bates-bozp.sk

Charakteristika organizácie

Svojím obchodným partnerom poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a ochrany pred požiarmi, ktoré vykonáva bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany. Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (ďalej len PZS) pre kategóriu 1,2. Zdravotný dohľad vykonáva osoba s oprávnením od ÚVZ SR - verejný zdravotník. Vypracujeme za Vás povinnú zákonom stanovenú dokumentáciu: kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posudky o riziku, prevádzkové poriadky.

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.