Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"

Sociálny podnik Poľnohospodárstvo záhradníctvo potravinárska výroba chov zvierat lesné výrobky ovocie cesnak jablká hrušky

Kontakt

Rovňany 146
985 24 Rovňany

Tel.:
+421484325750, +421948874659 
E-mail:
[email protected] 

Charakteristika organizácie

Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja - cesnak, jablká, hrušky, od 2021 aj maliny, chov vybraných druhov zvierat - včiel, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, výroba potravinárskych výrobkov, atď.

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.