ADIUMENTUM 01, s.r.o.

Sociálny podnik Kancelárske potreby Výroba web stránok Reklama Poľnohospodárstvo Eventy Inžinierstvo Personalistika IT Vzdelávanie Upratovanie Montáž účtovníctvo Spracovanie údajov Grafické práce montážne práce Administratívne práce Výroba polotovarov mzdy ručná výroba náhradné plnenie tvorba projektov administratíva projekty stavebné povolenia stavebníctvo inžiniering inžinierske siete prípojky rodinné domy projektant inžinierske siete inžinierske stavby Balenie a kompletizácia jednoduchých výrobkov podnikanie daňové priznanie Služby na kľúč betonárske výrobky stavebný dozor cirkulárna ekonomika čistenie verejných priestranstiev obkladacie práce verejné priestranstvá a komunikácie uskutočňovanie stavieb malého rozsahu Právo teambuilding tvorba webových stránok výroba a predaj stavebných materiálov Koučing Mentoring riadenie zmeny riadenie stratégia human resources outplacement rozvoj ľudí budovanie organizácie biznis koučing coaching líder manažér

Kontakt

Levická 1600
95201 Vráble

Tel.:
+421918538007 
E-mail:
[email protected] 
Web:
http://www.adiumentum.sk

Charakteristika organizácie

ADIUMENTUM 01 s.r.o. je sociálny podnik registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa zákona č. 112/2018 Z.z.
Spolupodieľame sa na riešení otázky zamestnávania a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín, s cieľom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, lepšej zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti i regionálneho rozvoja Slovenska.

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.